Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Demokratija i ljudska prava

- dana
Poslodavac:
JU CSŠ Ivo Andrić - Prnjavor
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Prijedor
Rok prijave:
20.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta:
- fizika za 6 časova na određeno vrijeme, do 31.8.2017.godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.
- ruski jezik za 8 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.
- matematika za 14 časova na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.
- praktična nastava za tehničare elektroenergetike i električare za 18 časova na određeno vrijeme, do 31.8.2017.godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.
- praktična nastava za tehničare telekomunikacija i autoelektričare za 14 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2017.godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.
- demokratija i ljudska prava za 10 časova na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.
- elektrotehnička grupa predmeta (osnove elektrotehnike, električna mjerenja, električne mašine, elektroinstalacije na motornim vozilima, elektronika na motornim vozilima i osnove preduzetništva) za 17 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2017.godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/08,106/09,104/11, 33/14,) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 29/12, 80/14, 83/15).

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
- uvjerenje o državljanstvu RS-BiH
- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.
- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rara Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 25.07.2017.godine u 9.00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili na intervju, samatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“Prnjavor, Ul.Rade Vranješević br.1. Prnjavor, sa naznakom „prijava na konkurs“.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare