Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Dekan

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
26.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17.), člana Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu broj: 011147/18 od 16.03.2018. godine. Vijeće Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DEKANA (RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE) FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Dekan (rukovodilac organizacione jedinice) Fakulteta bira se na mandatni period od četiri godine.


Kandidat za dekana (rukovodioca organizacione jedinice), treba da ispunjava uvjete u skladu sa članom 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17.), i to:
da je državljanin Bosne i Hercegovine;
. da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu;
da je izabran u nastavno zvanje u skladu sa članom 93. stav alineja b) i c) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17.), (redovni profesor, vanredni profesor, docent);
da redovni profesor ispunjava obavezu utvrđenu u članu 94. stav alineja g) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17.);
. da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
. da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu u skladu sa članom 128. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17.);
da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.


Uz prijavu na konkurs zainteresirani kandidati dužni su priložiti:
. Biografiju (CV) datiranu i potpisanu od strane kandidata;
. Bibliografiju datiranu i potpisanu od strane kandidata;
. Opis naučnog i stručnog rada;
. Program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma);
Izvod iz matične knjige rođenih;
. Uvjerenje o državljanstvu;
Odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora, vanrednog
» profesora ili docenta;
. Potvrdu da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu;
Ovjerenu izjavu da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
Ovjerenu izjavu da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:
. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
Ovjerenu Izjavu da se na istog ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Avaz", web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol fakulteta na adresu.
Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univeziteta u Sarajevu, Patriotske lige 41.


Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor dekana - za Komisiju - ne otvarati".
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare