Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Dekan

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
21.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-162/18 od 5.4.2018. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisujeK O N K U R S
za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić”
u Mostaru na period od četiri godine
I

Za dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:Opći uslovi su:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana;

3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;

4. da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije 5. da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uslovi su:

1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora;

2. da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom;

3. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;

4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom;

5. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

Kandidat za dekana dužan je dostaviti Program rada i razvoja Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine.II

Dokazi

Uz prijavu na Konkurs i biografiju kandidati za dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužni su priložiti slijedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka, i to:

1. uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;

2. ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana, original ne stariji od tri mjeseca;

3. uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;

4. uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, sa suda original ne starije od 3 mjeseca;

5. izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original;

6. ovjerena kopija odluke o izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, ne starija od 3 mjeseca;

7. Potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, original;

8. dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;

9. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original;

10. Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu, ovjerenu od strane nadležnog organa, ne stariju od 3 mjeseca, original;

11. Program rada i razvoja Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine, potpisan od strane kandidata.III

Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Dnevni list“ i dostavljaju se na adresu:Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Fakultet humanističkih nauka
Sjeverni logor b.b.
88 104 M o s t a r
Uz naznaku:„Prijava na javni konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka
Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru“-ne otvaraj


IV

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare