Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Daktilograf— asistent

- dana
Poslodavac:
Okružni privredni sud u Bijeljini
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Bijeljina
Rok prijave:
29.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na određeno vrijeme u trajanju dvije (2) godine uz probni rad
daktilograf— asistent — 1 izvršilac

Opis poslova:
- kreiranje sudskih pismena, sredjivanje spisa predmeta, registrovanje svih podnesaka koji stižu u spis predmeta, registrovanje svih radnji po naredbi sudije, daktilografski poslovi po diktatu i u CMS sistemu, zapisničar na sudskim ročištima te drugi poslovi po naredbi predsjednika suda i sudije.

Kandidat treba da ispunjava sljedeće opšte uslove:
-daje državljanin Bosne i Hercegovine
-da je punoljetan
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost

Pored opštih uslova, kandidat treba ispunjavati i posebno uslove i to:
-završena srednja upravna ili ekonomska škola ili gimnazija — IV stepen,
-poznavanje rada na računaru
-najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Kandidati su dužni da dostave pismenu, potpisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom te dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
-izvod iz matične knjige rođenih u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od šest mjeseci)
-uvjerenje o državljanstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od šest mjeseci)
-diplomu o završenoj srednjoj školi u originalu ili ovjerenoj kopiji
-uvjerenje o nevodjenju krivičnog postupka (ne starije od šest mjeseci)
-uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima
-uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na računaru
-ovjerenu-posebnu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca), dostaviće izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure.

U pismenoj prijavi za konkurs obavezno je navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje-filijala Bijeljina i dnevnim novinama „Glas Srpske”
Pismene prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, slati isključivo putem pošte, preporučeno, na adresu: Okružni privredni sud Bijeljina , ul. Majora Dragutina Gavrilovića br. 10, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem daktilografa-asistenta”.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.
Podnosioci blagovremenih, urednih i potpunih prijava biće pozvani putem telefona na testiranje brzine kucanja po diktatu/prepisu, a kandidati koji zadovolje na testiranju biće pozvani na inter , nakon čega će se izvršiti izbor kandidata.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare