Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Bibliotekar

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Sveti Sava
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Kozarska Dubica
Rok prijave:
22.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Bibliotekar, puna norma časova, pripravnik , na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do kraja izvođenja nastavnog procesa u školskoj 2017/2018 godini

Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati predviđeni su Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17), Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj 102/14 i 45/16).
U pogledu stručne spreme potrebno je da kandidati ispune uslove utvrđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državnjanin Republike Srpske, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, ili ovjerenom kopijom lične karte,
3.da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu, sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom, kandidati trebaju dostaviti i dokumenta predviđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:102/14 i 45/16) odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i prijem u radni odnos :
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti , ili ekvivalent;
2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje nadležne ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;,
3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za lica koja se nalaze na toj evidenciji;
4.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave održaće se dana 20.3.2018. godine ( utorak ) u 12 i 30 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na zakazani intervju.

Za kandidate koji se ne pojave na zakazanom intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu: JU OŠ „Sveti Sava“Kozarska Dubica, Dositejeva bb, Kozarska Dubica 79 240,sa naznakom „Za konkurs „.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare