Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Arhitektonsko projektovanje

- dana
Poslodavac:
Arhitektonski fakultet Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
20.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (SI. novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17), Prijedloga-Odluke Vijeća Arhitektonskog fakulteta broj: 04-01-837/2-18 od 14.06.2018. godine i Odluke o saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-769/18 od 27.06.2018. godine, raspisuje se

KONKURS
za izbor akademskog osoblja - Nastavnik u sva zvanja za naučnu oblast:

“Arhitektonsko projektovanje” 1 /jedan izvršilac/ sa punim radnim vremenom

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu Federacije potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17).

Uz prijavu kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u odgovarajuće zvanje i obavezno dostave sljedeću dokumentaciju:
Izvod iz matične knjige rođenih /ovjerenu fotokopiju/
Uvjerenje o državljanstvu /ovjerenu fotokopiju/
Biografiju i Bibliografiju (CV) /u štampanoj i elektronskoj formi/
Odgovarajuću diplomu o završenom Arhitektonskom fakultetu, odnosno diplomu o završenim ciklusima obrazovanja-ovjerenu fotokopiju/

Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplome, prilažu nostrificirane diplome ili prilažu potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku/
Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst novine Kantona Sarajevo”, broj 33/17).
Sa izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu predati u Sekretarijat Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Ul. Patriotske lige, broj 30 - Sarajevo ili poštom uz naznaku “PRIJAVA NA KONKURS”.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove Konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati prijavljenim kandidatima.
Tekst Konkursa objavljenje i na web stranici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare