Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.02.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Administrativni asistent/prevodilac

- dana
Poslodavac:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Kategorija:
Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
20.02.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, raspisujeJ A V N I O G L A S
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća
Bosne i Hercegovine
Projekat predpristupne pomoći EU (IPA 2013)Administrativni asistent/prevodilac – 1 izvršilac


Broj oglašene pozicije: 015/18

Status: ugovor o radu na određeno vrijeme

Probni rad: 1 mjesec

Rok za prijavu: 20.02.2018.

Opis poslova:

pruža podršku i sarađuje sa Odjelom za administraciju i kadrovsku politiku Sekretarijata u realizaciji projektnih aktivnosti;
organizira sastanke, radionice, konferencije, putovanja i druge potrebne aktivnosti za potrebe Projekta;
održava dosjee, arhivu i baze podataka;
sačinjava i ažurira administrativne spise i spise za ulaznu i izlaznu korespondenciju;
priprema i distribuira radni materijal za sastanke, radne grupe, i sl;
usmeno prevodi na sastancima, seminarima, konferencijama i putovanjima gdje su prisutni domaći i međunarodni zvaničnici;
prevodi dokumente za potrebe Projekta i svakodnevnu korespondenciju;
priprema usmene i pismene sažetke dokumenata, te revidira i formatira izlazne dokumente;
obavlja administrativne zadatke kao što su odlaganje spisa, kopiranje, arhiviranje;
obavlja i druge zadatke po nalogu nadređenog.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored opštih uslova propisanih članom 10., kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

SSS / VŠS;
Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
aktivno znanje engleskog jezika;
odlično znanje rada na računaru
poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti, poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
samoinicijativnost i sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja.


Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); i
Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).
U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiHhttp://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem) ili putem pošte na adresu:


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88
71 000 S a r a j e v o
Fax: +387 (0) 33 707 550
Sa naznakom:
„Prijava na javni oglas broj 015/18“


Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije 015/18 mora biti naveden.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Strani jezik:engleski
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare