Ugovor o djelu

Dosadašnja praksa ukazuje na postojanje velikog broj sporova i narušenih partnerskih i međuljudskih odnosa što je direktna posljedica nepoznavanja prava i obaveza koja proističu iz Ugovora o djelu.

Na edukaciji ćete upoznati bitne elemente Ugovora o djelu, uočiti razliku ove vrste ugovora od ostalih ugovora, sagledati sve obaveze naručioca posla i izvođača, načine i rokove isplate, kao i način obračuna doprinosa i poreza na ovu vrstu ugovora.

Kome je edukacija namijenjena?

Ovom edukacijom želimo pravna lica i pojedince obučiti o pravima i obavezama ugovornih strana, kako da na najbolji način koriste svoja prava ili izbjegnu dodatne obaveze.

Cilj edukacije:

Učesnici/ce edukacije će biti osposobljeni za definisanje svih bitnih komponenti Ugovora o djelu, te educirani o pravima i obavezama ugovornih strana.

Predhodna znanja nisu preduslov za sudjelovanja na treningu.

Datum: 31. 03. 2017
Vrijeme: 10:00
Cijena: 79 KM
Vrijeme: 10:00 – 15:30h

Cijena: 79 KM + PDV

Edukator: Slaviša Prorok, trener SMART Resursnog centra i ADS BiH više od 10 godina koji ima dugogodišnje iskustvo u realizaciji edukativnih treninga u obrazovanju odraslih.

PROGRAM EDUKACIJE

Pojam ugovora o djelu
Predmet ugovora o djelu
Razlika ugovora o djelu od drugih vrsta ugovora
Bitni elementi ugovora o djelu
Obaveze ugovornih strana
Odgovornost za nedostatke
Osiguranje naplate
Rizici
Predaja predmeta posla
Prestanak ugovora o djelu
Poreski tretman ugovora o djelu
Obračun poreza i doprinosa na Ugovor o djelu

DODATNE INFORMACIJE

Po završetku edukacije, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju iste. Na 2 i više prijavljenih učesnika/ca iz iste organizacije/institucije, odobravamo popust od 10%.

Za članice SMART Resursnog centra primjenjuju se uslovi plaćanja prema statusu članstva organizacije u RC-u.

Prijava OVDJE

Petak, 10.03.2017. / www.civilnodrustvo.ba
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare