Izrada projektnog prijedloga i logičkog okvira (LFA)

Zbog ograničenostin sale u kojoj se edukacija održava i prevelikog broja prijava koje su pristigle za ovu edukaciju obavještavamo vas da sve upite za novi termin edukacije šaljete na e-mail: smart.rc@cpcd.ba.

 

Upravljanje projektnim ciklusom je metodologija kojom se planiraju i provode projekti/programi koji se finansiraju iz različitih fondova EU. Loše planiranje je ključ neuspjeha i rezultira lošim projektnim prijedlogom i neuspjesima u realizaciji. Stoga je fokus ove edukacije da razvije i usavrši vještine i znanja učesnika/ca o analitičkom procesu izrade projektnog prijedloga i logičkog okvira koji predstavlja metodologiju planiranja, upravljanja, izrade i evaluacije projekata i jedan je od osnovnih metodoloških alata planiranja projekata finansiranih iz EU fondova, ali je ujedno i alat za praćenje realizacije i evaluaciju projekta obzirom da sadrži objektivno provjerljive indikatore uspješnosti projekta.

Kome je namijenjena edukacija:

Ova praktična znanja i vještine su neophodna menadžerima i službenicima u poslovnom sektoru, udruženjima i fondacijama; vladinim institucijama; razvojnim agencijama; odgojno-obrazovnim institucijama i svim ostalim zainteresovanim pojedincima i organizacijama.

Cilj edukacije:

Upoznati polaznike sa izradom logičkog okvira, odnosno projektnog prijedloga kako bi razumijeli najčešće greške u procesu njegove izrade, te značaj i koristi analitičkog pristupa.

Tokom edukacije učesnici će:

unaprijediti razumijevanje o procesu izrade projektnog prijedloga i logičkog okvira;
uvećati znanje o definisanju različitih elemenata projektnog ciklusa;
usavršiti vlastite metode izrade projektnog prijedloga;
steći razumijevanje o zahtjevima i standardima donatora;
naučiti izraditi vlastiti projektni prijedlog.
Nakon ove edukacije učesnici će biti sposobni samostalno osmisliti i napisati dobar projektni prijedlog.

Metodologija rada:

Edukacija je visoko interaktivna i praktično orijentisana što učesnicima/ama omogućava praktičnu primjenu novostečenih znanja i unapređenje profesionalnog rada i ličnog napretka.

 

Datum: 12. 04. 2017
Vrijeme: 10:00
Cijena: 199 KM
Datum: 12. i 13. april
Vrijeme: 10:00 h
Cijena: 199 KM + PDV
Edukator: Slaviša Prorok, trener Resursnog centra i ADS BiH više od 10 godina.

 

PROGRAM EDUKACIJE

Faza analize:

Analiza i identifikacija ciljnih grupa
Analiza problema
Utvrđivanje ciljeva
Analiza strategije

Faza planiranja:

Sadržaj i popunjavanje logičkog okvira
Identifikacija pretpostavki
Identifikacija indikatora i izvora verifikacije
Izrada plana aktivnosti
Izrada budžeta
Procjena projektnih prijedloga
DODATNE INFORMACIJE

Po završetku edukacije, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju iste. Na 2 i više prijavljenih učesnika/ca iz iste organizacije/institucije, odobravamo popust od 10%.

 

Prijava OVDJE

Ponedjeljak, 10.04.2017. / www.civilnodrustvo.ba
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare